Bán nhà có thể bị xóa hộ khẩu

Từ ngày 01/07/2021, Luật Cư trú sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành. Một trong những điểm đáng chú ý của luật mới là người bán nhà sau 12 tháng chưa đăng ký chỗ ở mới sẽ bị xóa hộ khẩu, ngoại trừ trường hợp chủ sở hữu mới đồng ý cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

so ho khau 24a5
Từ ngày 01/07/2021, người dân bán nhà có thể bị xóa hộ khẩu, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Luật Cư trú sửa đổi quy định rõ: “Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;…”

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2021, người dân bán nhà có thể bị xóa hộ khẩu, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Đồng thời, việc xóa đăng ký thường trú cũng áp dụng với người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do ở nhờ, mượn, thuê nhưng đã chấm dứt việc ở nhờ, mượn, thuê mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc ở nhờ, mượn, thuê vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới cũng bị xóa đăng ký; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do ở nhờ, mượn, thuê nhưng đã chấm dứt việc ở nhờ, mượn, thuê và không được người cho ở nhờ, mượn, thuê đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Một số trường hợp khác cũng được áp dụng theo quy định trên là người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, ngoại trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, còn có các trường hợp bị xóa hộ khẩu khác như:

– Người chết, người bị toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

– Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú…

Cũng theo quy định của Luật Cư trú, cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ thời điểm, lý do xóa đăng ký thường trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thủ tục, hồ sơ xóa đăng ký thường trú được quy định chi tiết bởi Chính phủ.

Lam Giang

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2021/03/04/ban-nha-co-the-bi-xoa-ho-khau

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *