Quản lý chặt từ gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng

Nhằm hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới thay thế Quy chuẩn 16:2014/BXD, hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo các chuyên gia, với nhiều điểm mới, dự thảo được kỳ vọng sẽ góp phần quản lý chặt từ gốc về chủng loại, chất lượng sản phẩm… đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam.

vlx bd56
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng sẽ góp phần quản lý chặt từ gốc các sản phẩm vật liệu xây dựng
đang được lưu thông trên thị trường. (Ảnh: TL).

Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Với các quy định cụ thể đã được nêu ra trong dự thảo Quy chuẩn, để được lưu thông tại thị trường Việt Nam, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng và lưu giữ. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm đã được quy định. Trong trường hợp chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm.

Mặt khác, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu thông trên thị trường cũng cần có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói, trên nhãn gắn sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

Với các quy định về chỉ định và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy sẽ được căn cứ vào sự đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý, năng lực của các phòng thí nghiệm theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Bộ Xây dựng ra quyết định chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Những thông tin cần thiết đều được công bố, đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và địa phương, gồm danh sách các tổ chức, các chuyên gia thuộc tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định; các tổ chức và các chuyên gia thuộc tổ chức chứng nhận hợp quy đã bị xử lý vi phạm các quy định hiện hành về hoạt động chứng nhận hợp quy.

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Dự thảo Quy chuẩn dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận mới được chứng nhận là hợp quy và được công bố hợp quy.

Đồng thời, việc đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất và nhập khẩu được thực hiện theo 3 phương thức: Phương thức thử nghiệm mẫu điển hình; hiêu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thể hiện bằng việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Đây là phương thức phù hợp với việc đánh giá chứng nhận cho các sản phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất có kinh nghiệm tại nước ngoài và cơ sở sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất có hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 3 năm, giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường. Phương thức cuối cùng là thử nghiệm, đánh giá hàng hóa, lô sản phẩm hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy này đối với giá trị của từng lô hàng.

Các chuyên gia cho rằng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sẽ là thước đo chuẩn mực để đánh giá đúng mức về mặt kỹ thuật, qua đó góp phần quản lý chất lượng hàng hóa, vật liệu vật liệu xây dựng đối với các sản phẩm đang được lưu thông trên thị trường, đảm bảo tính thực tế, phù hợp yêu cầu của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *