Quy hoạch ngành thép thuê chuyên gia ngoại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa qua đã ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

48 67ef
Quy hoạch ngành thép thuê chuyên gia ngoại 

Dự thảo trên của Bộ Công thương được đánh giá là một việc làm mới để có đánh giá độc lập, khách quan, cầu thị trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép. Điểm nổi bật trong quyết định mới của Bộ Công thương là thuê một công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam để làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực. Cách làm này cũng đánh được giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cùng tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường cho ngành thép Việt Nam khi đưa ra dự thảo. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ thông điệp “không đánh đổi môi trường để lấy dự án” tới Ban soạn thảo dự thảo quy hoạch.

Đây được coi là dự thảo lần hai về quy hoạch hệ thống sản xuất thép tại Việt Nam. Sau dự thảo lần thứ ba, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Văn bản số 283 ngày 7/9/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định, để thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, cần đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, trong đó có công nghiệp thép.

Năm 2015, Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *